Popular Categories

ร้านกาแฟริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ร้านกาแฟริมระเบียงแม่น้ำเจ้าพระยา Navy Café Cottage ร้านกาแฟแม่น้ำ วิวสวย อากาศดี มองเห็นวัดอรุณฯ มี free wifi, ที่จอดรถ เริ่มต้นที่ 45 บาท ตั้งอยู่ภายในราชนาวีสโมสร ข้างวัดพระแก้ว (ประตูเทวาภิรมย์)